Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Συνάντηση μεταξύ γονέων και δασκάλων του σχολείου

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 30/9/2014 στις 18.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Στο πρώτο μέρος της συνάντησης θα γίνει ενημέρωση από τον Διευθυντή για γενικότερα θέματα λειτουργίας του σχολείου και στο δεύτερο μέρος οι δάσκαλοι/δασκάλες  των τάξεων θα συζητήσουν με τους γονείς για τον προγραμματισμό της σχολικής χρονιάς.
Επίσης, θα γίνει ενημέρωση από τον Σύλλογο Γονέων για τις προγραμματισμένες δράσεις του.
Θεωρούμε ότι η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Γι΄ αυτό σας παρακαλούμε όλοι και όλες να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας.  

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 132ου Δ.Σ. Αθηνών Dear parents and guardians,
We would like to inform you that a meeting between parents –guardians and school teachers will take place on Wednesday 30/9/2014 at 18:00 at the building of our school. During the first part of the meeting the School Director will inform you on general school issues, whereas, in the second part, the teachers of the classes will discuss with parents the planning of the new school year.
There will also be an update of the planned actions of the Parents’ Association.
We believe that cooperation between teachers and parents-guardians is essential for the good operation of the school. Therefore, we would like to ask all of you to respond to our call.

The Teachers' Association of the 132nd Primary School of Athens

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου